İklimlendirme Sistemleri

klima dış ünite

   Bir madde veya platformdan sıcaklık alma işlemine Soğutma denir. Kısıtlamalı bir tanımı da düşünürsek eğer herhangi bir madde veya platformun ısı derecesini etraf ısısının altına indirmektir. Soğutma esnasında sıcaklık, soğutulan madde veya platformdan uzaklaşarak ısıyı daha düşük olan başka bir madde veya platforma aktarılır.

Sert maddeler akışkan hale dönüşürken kendi spesiyalitesine bağlı olarak dış ortamdan muayyen ölçüde sıcaklık alırlar. Bahsedilen sıcaklığa sert maddelerin ergime gizli ısısı denir. Soğutma işlemi yaparken buz kullanarak soğutmak için tercih ettiğimiz platformun ısısını 7 dereceye kadar indirebiliriz. Bundan daha düşük ısı yaratabilmek için lazımsa buzun içine tuz ekleyerek buzun zeveban ısısını indirmek gerekir.


 İklimlendirme nedir?

Kapalı olan bir platformun ısı, rutubet, temizlik ve atmosfer devinimini insanın sıhhati ve rahatlığına ya da yapılan sinai işleme en müsait düzeylerde tutmak üzere kapalı platformdaki havanın koşullandırılmasıdır. İklimleme cihazı ve soğutma sistemleri platformun havasına serinlik vererek emek ve teşri şartlarını ideal düzeylere getirir. Ekstrem ısılar nedeniyle rahat yaşam koşullarından yoksun olan insanlar iklimleme cihazları yardımıyla daha rahat bir platforma ulaşırlar.

İklimleme cihazı ve soğutma sistemleri platformda bulunan diri ya da durgun mal ve sermayelerinde sıcaktan müteessir olmamalarını temin eder.

Soğutma düzenekleri nasıl işler:

Soğutma düzenekleri muayyen bir basınç durumunda bulunan sıvı soğutmacı seyyalin tercih edilen ısıda buharlaştırılması ve buğu halinden yeniden likit hale tahvil edilmesi ilkesi ile işler. Devir vasıtası olarak gaz değerlendirilir. Gaz sıkmacın baskısı düşürülerek yeniden gaz haline tahavvül eder. Bu sırada yer aldığı platformdan sıcaklık emer. Bu sıcaklık emme işlemi yardımıyla platformun ısısı düşer. Dış ortama soğuk hava üflenir. Bu devir işlemi yinelenerek platform ısısı düşürülür.

İklimleme cihazı ve soğutma sistemleri önceki zamanlarında soğutmaç seyyal olarak nişadir ruhu ve karbondioksit kullanıyordu. Fakat bugün freon değerlendirilmektedir. Soğutmaç seyyal gaz üstünden çalışmalar sürmektedir. Havaya en az kötü sonuç verecek gaz çeşidi imal edilmeye çalışılmaktadır.  Bu sebeple r22 gazı değerlendirerek çalışan iklimleme cihazlarının imal edilişi sona ermiştir. Bu gazın imal edilişi kısıtlanmıştır. Bulunan yığılımlar 2020 senesine kadar değerlendirilebilecek ve daha sonra değerlendirilmesi önlenecektir. Bunun sebebi bu kullanılan gazın havada bulunan ozon tabakasına verdiği kötü sonuçtur.

Bir yanıt yazın